christian dating services sun valley idaho - Dating pangulong corazon aquino

Nagkakilala sila noong napadpad ang aking ama dito sa Maynila upang makipagsapalaran.Mapalad ako dahil mahilig mag-kwento ang aking ina ng mga nakalipas na pangyayari sa aming pamilya.Hindi na rin ako makuhang gawing katuwaan ng aking mga kaklase dahil may proteksyon na ako mula sa aking mga guro at hindi ko sila pakokopyahin ng takdang-aralin kung nagkataon.

dating pangulong corazon aquino-7dating pangulong corazon aquino-81

Noong mga sumunod na taon, nagsimula na rin akong isabak ng aking mga guro sa mga paligsahan sa iba’t ibang asignatura.

Pinalad naman akong mapagwagian ang karamihan sa mga ito.

Para sa akin, ang isa sa pinakamahalagang paligsahan na nasalihan ko noong mga panahonh iyon ay ang Paligsahan sa Kasaysayan kung saan nakuha ko ang unang gantimpla.

Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit magmula noon naging malapit na sa aking puso ang pag-aaral ng kasaysayan.

Nagtataka tuloy ako kung bakit binigyan pa natin ng pagkakataon ang kanyang anak na mamuno sa ating bansa, samantalang hindi naman pala maganda ang naging track record ng kanyang ina.

Sa kabilang banda, naging masaya naman ang aking kabataan sa Pampanga. Naniniwala ako na hindi nagkamali ang aking mga magulang sa kanilang naging desisyong manirahan na lamang kami sa Pampanga sapagkat napakarami kong bagay na natutuhan dito na alam kong hindi ko matutuhan kung kami ay lumaki sa lungsod.

Ang ninang nila sa kasal na kapitbahay namin na isang kumadrona ang tumulong sa kanyang panganganak.

Ito rin ang nag-utos sa aking ama na magbaon sa lupa ng isang notbuk at lapis na nakabalot aking pinag-unanan upang ako daw ay lumaking matalino.

Ngunit ng lumaon, napag-alaman kong ito ay dahil pala sa sapilitang tinanggal sa trabaho ang aking ama.

Napag-initan siya dahil isa siya sa mga pinuno ng unyon ng mga empleyado na puspusang tumutol sa malawakang kontraktwalisasyon ng mga empleyado sa kanilang kompanya.

Hindi ko maipagkakaila na masaya pala ang maging isang batang promdi.

Tags: , ,